Categories:

Bu eğitimi başarıyla tamamlayan kursiyerlerimiz; özel kurumların büro ve sekreterlik işlerinde, kamu kurumlarının VHKİ (Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni) alanlarında istihdam edilebilirler. Eğitim sonunda alacağınız MEB onaylı Bilgisayar İşletmenliği sertifikası kamu personel sınavında (KPSS, Zabıt Kâtipliği vs.) istenen sertifikadır.

Comments are closed